വാക്കിലെ ശരി -117

അനുഗൃഹീത ഗായകന്‍ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ നിര്യാണവാര്‍ത്ത പത്രങ്ങളില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങള്‍. കേരള മീഡിയ ആക്കാഡമിയുടെ ‘മാദ്ധ്യമജാലകം’ പരിപാടിയിലെ ഒരു ഭാഗം https://www.youtube.com/watch?v=onBo0caXtRo Share Continue Reading →

വാക്കിലെ ശരി

കൊറോണക്കാലത്ത മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ ചെയ്ത ചില നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാം. പരീക്ഷണകാലമെന്ന് പലരും പറയുമ്പോഴും പത്രങ്ങള്‍ വായനക്കാര്‍ക്കായി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. അവയിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ മാധ്യമജാലകത്തിന്റെ ഭാഗമായ Continue Reading →