കാലം വിരല്‍ ചൂണ്ടിപ്പറയുന്നു…

ഋത്വിക് ബൈജുവിന്റെ ‘ജീവനുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് (ബയോ-പിക്) സംസ്ഥാന റ്റെലിവിഷന്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചതില്‍ വളരെ സന്തോഷം. കുറച്ചുനാള്‍ മുമ്പ്, സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ റ്റെക്നോളജിയുടെ Continue Reading →