വെളിപാടുണ്ടാവാന്‍ ആപ്പിള്‍ തന്നെ വീഴണമോ ?

  നല്ല തിരക്കുള്ള ജോലികള്‍ക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ കാബിന്റെ വാതില്‍ ശക്തിയായി തള്ളിത്തുറന്ന് പ്രായം ചെന്നൊരാള്‍ മുന്നിലെത്തിയത്. കയ്യില്‍ ഒരു ചെറിയ മരച്ചില്ല. അതില്‍ രണ്ടിലയും ഒരു കായും. മുഖത്തെ Continue Reading →