റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി !

സുഹൃത്തും മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകനും സംഗീത ഗവേഷകനുമായ  രവി മേനോന്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനരായ പ്രക്ഷേപകരിൽ ഒരാളായ അമീൻ സയാനിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു സയാനിക്കഥ ഓർമയിലെത്തിയത്.കേബിൾ, ഉപഗ്രഹച്ചാനലുകളുടെ വരവോടെ Continue Reading →